Integritetspolicy

Vi sparar och behandlar de personuppgifter du fyller i om dig själv vid skapande av konto och/eller order, så som namn, e-post, adress och telefonnummer. Detta för att kunna skicka ordererkännande och vid behov kunna kontakta dig vid eventuella frågor om din order eller informera vid förseningar och dylikt.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är enligt ert samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av dina uppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss eller tills du själv väljer att radera dom eller ber oss göra så.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part i form av transportör (Postnord) eller betalningstjänst (Payson) för att kunna boka transport och ta betalt enligt önskemål. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU eller till obehörig tredje part.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på bella@beegott.se. Mycket kan du ändra själv under ”Mitt konto”. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.